Gizlilik Politikası

Son düzenleme tarihi: 01 Ağustos 2016

Giriş

workit.biz kullanıcılarının, bu Platformun kullanımı sırasında sisteme kaydettikleri bilgilerin korunmasına ilişkin, workit.biz tarafından oluşturulan gizlilik politikası işbu dokümanda belirtilmektedir. Kullanıcılar workit.biz veya www.workit.biz üzerinden sunulan Platforma kaydolarak (bundan böyle “Platform” veya workit.biz olarak anılacaktır) burada belirtilen Gizlilik Politikasını kabul etmiş ve kişisel verilerinin burada belirtilen kurallar kapsamında işlenmesine açıkça rıza vermiş sayılırlar.

workit.biz, kişisel verilerinizi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil, tüm yasal ve etik kurallara uyum içinde işler. Bu politikada açıklandığı üzere verilerinizi ICterra Bilgi ve İletişim Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. işlemektedir.

Eğer sisteme kendinizden başka kullanıcıları kaydediyorsanız, ilgili kişilerin kişisel verilerini workit.biz’e açıklamak için gerekli hukuki sebebinizin bulunduğunu, kaydettiğiniz kişisel verilerin doğru olduğunu ve verilerini aktardığınız kişileri bu Gizlilik Politikası ve kişisel verilerinin workit.biz’e aktarıldığı da dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli tüm konularda aydınlattığınızı taahhüt edersiniz.

workit.biz Platformunun kullanımı sırasında elde edilen ve kaydedilen bilgiler aşağıda tanımlanmıştır:

Kişisel Veriler / Kullanıcı Bilgisi: Kullanıcının Gerçek Kişi Adı, Soyadı, unvanı, e-posta adresi, telefon numarası, mensubu olduğu firma/kurum bilgisi, demografik bilgi (yaş, cinsiyet, dil), kullanıcı adı ve şifre.

Kullanıcı İçeriği (User Content): Kullanıcı tarafından, Platformun sunulduğu sistem içerisinde oluşturulan her türlü bilgi, yazılı mesajlaşma, anlık mesajlaşma, görüntülü veya sesli iletişim kayıtları, sisteme eklenen dosyalar, diğer kişilere ilişkin kişisel veriler, firma /kuruma ilişkin veriler vs.

Olay Kayıtları: Kullanıcıların sistemdeki hareketlerinin oluşturduğu bilgiler; sisteme giriş tarih ve saati, IP adresi, sistemde eriştiği sayfalar, gerçekleştirilen işlemler gibi.

Sistemdeki Verilerin Gizliliğine İlişkin Esaslar:

workit.biz, Kullanıcılarının Platformun kullanımı sırasında kaydettikleri Kişisel Verilerin, Kullanıcı İçeriğinin ve üretilen Olay Kayıtlarınının gizliliğini aşağıdaki esaslar çerçevesinde korumayı taahhüt etmektedir.

 • Olay Kayıtları, sisteme giriş ve sistem üzerinde yaptığınız işlemler sırasındaki IP, port adresi gibi kayıtlardır ve hem yasal zorunluluk ( 5651 sayılı Kanun ), hem de sistem güvenliği ve işleyişi için kaydedilmektedir. Bu bilgiler gerek sistem güvenliği, gerekse olası Kullanıcı problemlerinin çözümünde anahtar bilgiler konumunda olup, workit.biz Sistem yöneticilerinin erişimine açıktır.
 • Kişisel Veriler / Kullanıcı Bilgileri, sisteme kayıt olurken Kullanıcının veya yetkilisinin sağladığı bilgiler, ayrıca sistemi kullanmanız esnasında elde ederek Kullanıcı hesabınızla eşleştirdiğimiz bilgilerdir. Bu bilgileri doğrudan Kullanıcı sağlayabileceği gibi (bir fotoğraf yüklemek, metin yayınlamak vs.) workit.biz sistemi de çeşitli teknik imkanlarla (çerezler, sayaçlar scriptler vs.) toplayabilir. Kullanıcının haberi ya da talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşılmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanılmamakta ve de satılmamaktadır.
 • Kişisel Veriler, gerektiği zaman Kullanıcılara ulaşmamızı da sağlar. Kullanıcı’nın onaylanması ve Kullanıcı ile ilgili bilgi değişikliklerinin onaylanması e-posta/e-mail ile gönderilen mesajlar sayesinde gerçekleşir. Ayrıca, Kullanıcılara sunulan hizmet sunulan hizmet çerçevesinde, zaman zaman e-posta/e-mail ile bilgi mesajı gönderilir.
 • Sistemde kayıtlı Kişisel Veriler, aşağıdaki amaçlar için kullanılabilecektir:

– workit.biz kapsamında adres listesinin oluşturulması da dahil olmak üzere platform hizmetlerinin sunulması veya

– workit.biz Platformunun iyileştirilmesi veya geliştirilmesi veya workit.biz’le ilişkili olarak geliştirilen yeni bir hizmetin / özelliğin duyurulması amacıyla veya

– ICterra (workit.biz) veya ona bağlı kuruluşların geliştirdiği çözümlerin / hizmetlerin duyurulması amacıyla kullanılabilecektir. Kullanıcı, ticari pazarlama ve reklam maksadıyla yayınlanan iletileri almayı reddetme hakkına sahiptir.

 • Kullanıcılarımız, Sisteme kaydetmiş oldukları Kişisel Verilere ulaşabilir ve güncelleyebilir.
 • Sistemde kayıtlı Kişisel Veriler/Kullanıcı Bilgileri ve olay kayıtları, ancak adli/idari makamlarca yasaya uygun şekilde talep edilmesi halinde ve emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapma zorunluluğu doğduğunda, resmi makamlara açıklanacaktır.
 • Kullanıcı İçeriğinin bulunduğu ülkenin yasal mevzuatına uygunluğu, Kullanıcı kişinin veya Kullanıcının mensubu olduğu Firma/Kurumun sistem yöneticisi (Administrator) yetkisine sahip kişilerin sorumluluğundadır.
 • Kullanıcı içeriği kapsamında herhangi bir virüs, solucan (worm), “malware”, “spyware”, “trojan” gibi zarar verici yazılım veya öğenin bulunmaması sorumluluğu tamamen Kullanıcıya aittir. Kullanıcı İçeriğinde bu türden zarar verici öğelerin bulunduğu saptanan Kullanıcı, workit.biz hizmetinin kullanımından men edilebilecektir.
 • Kredi Kartı Bilgileri: workit.biz Hizmet bedelinin ödemesi sırasında kredi kartı bilgilerinizin istenmesi durumunda, Kullanıcıların veya mensubu oldukları kurumun güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde workit.biz veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin workit.biz arayüzü üzerinden banka (veya ilgili hizmet sağlayıcı) ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

workit.biz Sisteminin Güvenliğine İlişkin  Esaslar:

 • workit.biz olarak, hem sitemizin hem de kullanıcıların güvenliğine büyük önem vermekteyiz. Bu nedenle, sistemimizde düzenli olarak güvenlik testleri yapmakta ve belirlenen güvenlik açıklarını kapatmak için gerekli tüm önlemler alınmaktadır.
 • Sisteme kayıtlı tüm veriler (Kişisel Veriler, Kullanıcı İçerikleri, Olay Kayıtları) aynı ilkeler ve güvenlik tedbirleri ile korunur.
 • Bütün Kullanıcı hesapları parola ile korunmaktadır.
 • Site’de SSL sertifikası kullanılmaktadır, her türlü kullanıcı iletişimi şifreli olarak gerçekleşmektedir.

workit.biz hizmetinin sunulması ile ilgili bazı kısımlar, örneğin veri depolama, hosting/barındırma, ağ erişimi (Access Network), bulut hizmeti/erişimi, İş Ortaklarımız veya  üçüncü taraflarca sunulabilir. Bu kapsamda kişisel verileriniz üçüncü kişilere veya yurtdışında bulunan üçüncü kişilere işlenmek üzere aktarılabilir. Hizmetin bu kısımları ile ilgili Güvenlik esasları, ilgili kısımın sağayıcısı tarafından taahhüt edilen düzeydedir.

workit.biz üzerinden başka bir siteye ulaştığınızda (örneğin bir linke tıklayarak farklı bir sayfaya ulaştığınızda) o sayfanın gizlilikle ilgili uyguladığı politikaya tabi olursunuz. workit.biz, sitede paylaşılan kullanıcı içeriğiyle ilgili bir taahhütte bulunmadığından, sitede yer alan ve başka sayfalara yönlendirilen bağlantıları da benimsememekte ve bu bağlantılarla ulaştığınız sayfalar hakkında bir taahhüt vermemektedir.

Burada belirtilen gizlilik ve güvenliğe ilişkin taahhüt ve esaslar, workit.biz Kullanım Şartları ile bir bütün olarak ele alınıp uygulandığında geçerlidir. workit.biz dilediği zaman işbu Gizlilik Politikasını revize edebilir, değiştirebilir. Revize veya yeni Gizlilik Politikası, www.workit.biz web sitesinde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacaktır.

Kişisel Verilerle İlgili Kullanıcı Hakları:

 • Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini, ne şartlarda ve hangi amaçlarla işlendiğini, ve hangi üçüncü kişilere aktarıldığı bu dokümanda açıklanmaktadır. Daha fazla bilgi almak, ya da eksik veya yanlış bilgilerinizin düzeltmesini istemek, kişisel verilerinizin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurt içinde ve dışında kişisel verilerin kimlere aktarıldığını bilmek ve hukuki şartların yerine gelmiş olması halinde kişisel verilerinizin silinmesini istemek için kullanıcı ve kimlik bilgilerinizi belirterek info@icterra.com adresine e-posta gönderebilir veya  ODTÜ Teknokent Galyum Blok No:3 06531 Çankaya Ankara adresine posta yoluyla iletebilirsiniz.
 • Verilerinizin otomatik sistemlerle işlenmesi gibi bir durum olması ve bunun sonucunda aleyhinize bir sonuç ortaya çıkarsa buna itiraz etme hakkınız saklıdır.
 • Kişisel verilerinizin, ilgili yasal düzenlemelere aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınızın olduğunu bildirmek isteriz.

workit.biz bir kurumun tüm paydaşlarını bir araya getirerek güncel teknoloji araçları sayesinde yüksek etkinlikle bir arada çalışmasına imkan tanıyan, akılcı çözümler bütünüdür.

logo_light